Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Bảo hiểm xã hội và tiền lương Các doanh nghiệp nông nghiệp đề nghị không điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2021, tạm dừng các khoản đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động vào quỹ công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2020. Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Thực hiện ngay việc tạm hoãn nộp các khoản thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân của người lao động, bảo hiểm xã hội, phí công đoàn… trong khi chờ chính sách cụ thể. Các chính sách này cần được áp dụng với hệ thống các ngân hàng thương mại vì các ngân hàng thương mại cũng là doanh nghiệp. Nhiều HHDN, DN

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

10730/BTC-TCT

07/09/2020

Chưa phản hồi
Đề nghị có các chính sách miễn, giảm các khoản phải nộp thuộc chức năng của Chính phủ như miễn đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, phí công đoàn, tiền thuê đất… Hiệp hội Dệt may

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ trình ra Quốc hội đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0,5% ít nhất trong thời hạn 6 đến 12 tháng, giảm mức đóng kinh phí công đoàn từ 2% xuống còn 1% trước mắt cho năm 2020. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Chưa phản hồi
Sử dụng quỹ kết dư quỹ bảo hiểm xã hội để có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp trả lương cho người lao động khi người lao động phải nghỉ việc vì thiếu việc làm và sử dụng quỹ kết dư này cùng với nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội cho doanh nghiệp vay với lãi suất 0% để hỗ trợ cho doanh nghiệp trả lương cho người lao động. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội; Bảo hiểm xã hội

Chưa phản hồi
Về tiếp cận Chính sách tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất của cơ quan BHXH, đề nghị Chính phủ chỉ đạo xem xét lại các điều kiện quy định được hưởng chính sách, cụ thể là điều kiện số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trược khi tạm dừng SXKD; điều kiện bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra. Đề nghị cơ quan chức năng loại bỏ điều kiện này, nếu giữ lại thì cần có hướng dẫn về quy trình hồ sơ, thủ tục đơn giản, nhanh chóng hơn. Đề xuất BHXH thay thế bằng điều kiện DN có tỷ lệ doanh thu hoặc lợi nhuận giảm từ 20% so với cùng kỳ trở lên sẽ được tiếp cận chính sách hỗ trợ này. Hiệp hội Vận tải ô tô VN; Hiệp hội Điện tử VN; Hiệp hội DN tỉnh Thanh hóa

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Chưa phản hồi
Triển khai chính sách hỗ trợ DN theo Nghị quyết 42/NQ-CP, liên quan đến thực hiện giãn nộp BHXH, đề nghị minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đề xuất thực hiện theo hướng Sở LĐTBXH tỉnh/tp đã có ý kiến thì BHXH căn cứ vào đó thực hiện, DN không cần phải trình hồ sơ qua nhiều cấp như hiện nay. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

26/05/2020

Chưa phản hồi
Đề nghị cho phép tiếp tục giãn các khoản phải nộp với biên độ thời gian lớn hơn, ít nhất từ 12 -15 tháng để doanh nghiệp có thể vừa chủ động trả nợ vừa có nguồn lực để khôi phục sản xuất kinh doanh. Các Doanh nghiệp, Hiệp hội

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội; Tổng Liên Đoàn Lao động

Chưa phản hồi
Thực hiện Chính phủ điện tử, làm việc trực tuyến và tinh giản đến mức tối thiểu các thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực, đăng ký đầu tư, hải quan, thuế, bảo hiểm xã hội. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Thông tin và Truyền thông

Chưa phản hồi
xét xét cho giảm tỷ lệ đóng BHXH 4% (trở về mức đóng BHXH năm 2010 là DN đóng 16% + người lao động đóng 6%) ngay từ Quý 1/2018 Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

0139A/PTM - VP

23/01/2018

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày