Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Tài sản đảm bảo cho tài chính nông nghiệp ở Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào tài sản cố định như bất động sản. Để đẩy nhanh tiến độ phát triển của ngành nông nghiệp ở Việt Nam, nên xem xét động sản thế chấp như máy móc nông nghiệp, khả năng thanh toán của người mua sản phẩm. Hiệp hội DN Nhật Bản tại VN

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước

6117/BTC-CST; 3317/NHNN - VP

11/05/2017

Đã phản hồi
Cần có chính sách hỗ trợ các địa phương, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự cố môi trường. Ở một số địa phương việc kinh doanh du lịch nói chung và khách sạn nói riêng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường, đặc biệt là môi trường tự nhiên. Ví dụ như tại Hội An (Quảng Nam), nhiều bãi biển bị xâm thực, nhiều resort ven biển đã phải bỏ ra rất nhiều chi phí để hạn chế ảnh hưởng của sự cố này nhưng kết quả rất hạn chế. Hiệp hội du lịch Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính; Bộ tài nguyên và Môi trường

6117/BTC-CST; 2287/BTNMT - PC

11/05/2017

Đã phản hồi
Quy định về chi phí Cổ phần hóa (CPH) Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Quy định về định giá tài sản: Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể về một số nội dung liên quan đến việc định giá tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dụng của ngành điện và không có trên thị trường khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp. Đề nghị xem xét bổ sung quy định để thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp khi CPH. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị xem xét quy định phân cấp cho Hội đồng thành viên các Tập đoàn kinh tế nhà nước được quyết định lựa chọn tổ chức tư vấn cổ phần hóa, quyết định công bố GTDN và báo cáo Bộ quản lý ngành. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Cần tăng cường các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính; Bộ xây dựng; Bộ Tư pháp

6117/BTC-CST; 1036/BXD - PC; 1574/BTP - VĐCXDPL

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị cơ quan quản lý cần sớm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật đồng thời đảm bảo các quy định là phù hợp, rõ ràng, tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp. Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo, đẩy nhanh việc thực hiện Quỹ hỗ trợ DNNVV, quỹ đổi mới Công nghệ quốc gia; chỉ đạo hệ thống tín dụng ngân hàng tạo điều kịên thuận lợi trong việc cho doanh nghiệp vay vốn. Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề xuất Chính phủ có chính sách thu hút doanh nghiệp xã hội hoặc có chương trình cho vay lãi suất thấp để cải thiện môi trường sống cho dân Việt Nam và cho doanh nghiệp, cần tăng phí môi trường nước và rác ở đô thị thành phố (trừ huyện nghèo, xã nghèo, vùng đặc biệt khó khăn) hoặc vay vốn để xử lý chất thải, đảm bảo môi trường tốt mới thu hút được khách du lịch. Vì ngành du lịch là ngành mũi nhọn mà sản xuất bẩn, nước bẩn, rác bẩn, không khí hít thở bẩn thì không ai đến để du lịch, người dân bị ung thư và các mầm bệnh chưa phát, chưa biết là bao nhiêu nữa trong 5-10 năm tới chỉ có gia tăng thêm, rất cần có giải pháp kéo giảm xuống nêu không đầu tư từ hôm nay. Xây dựng chiến lược môi trường biển Việt Nam: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Vũng Tàu, Mũi Né… thành những “Bãi biển sạch”. Các thành phố lớn chưa có giải pháp tích cực hơn để xử lý rác và ô nhiễm không khí, nếu giải quyết tốt các vấn đề nói trên thì mới thu hút được đầu tư và khách du lịch quốc tế. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Về việc cấp hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính VN

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Phản hồi chưa đầy đủ
Từ ngày
Đến ngày