Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Quy định mới về thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

12:24 15/11/2019

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 43/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự

12:22 15/11/2019

Bộ Tư pháp đang đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

Đề xuất khung giá dịch vụ của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5

10:16 13/11/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5.

Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm bằng 0,03% doanh thu

10:15 13/11/2019

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm.

Hoàn thiện quy định tiêu chuẩn nhân viên phục vụ chạy tàu trên đường sắt đô thị

10:14 13/11/2019

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018. Trong đó, Bộ đề xuất sửa đổi một số quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trên đường sắt đô thị.

Kiểm tra hải quan hàng xuất, nhập khẩu cần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

09:41 12/11/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chính sách ưu đãi cho đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành Cty cổ phần

16:01 08/11/2019

Công ty cổ phần chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng các chính sách ưu đãi như doanh nghiệp thành lập mới; được hưởng các ưu đãi về lệ phí trước bạ theo quy định của Luật phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn.

Đề xuất về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

10:11 08/11/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của việc đổi mới cơ chế quản lý và đẩy mạnh xã hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công lập.

Quy định mới về thanh toán không dùng tiền mặt

10:10 08/11/2019

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

16:23 06/11/2019

Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mới về tổ hợp tác; hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019.

Toà bác đơn kháng cáo, ông Nguyễn Hữu Linh lĩnh 18 tháng tù

16:03 06/11/2019

Sáng ngày 6.11, toà phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên phạt 18 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh.

Dự kiến khung giá dịch vụ thủy lợi của Công ty Bắc Hưng Hải

15:21 05/11/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải và Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3.