Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Sửa quy định chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn

12:00 22/07/2024

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

12 lĩnh vực kế hoạch và đầu tư người có chức vụ không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi chức

11:57 22/07/2024

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 12/2024/TT-BKHĐT quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngân hàng thương mại được phép hoạt động đại lý bảo hiểm

14:57 19/07/2024

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 34/2024/TT-NHNN quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Sửa đổi quy định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

14:55 19/07/2024

Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC).

Dự thảo quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Công an nhân dân

14:53 19/07/2024

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Công an nhân dân.

Trình tự cấp Giấy phép, hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

10:47 18/07/2024

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 33/2024/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

10:45 18/07/2024

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 32/2024/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

Quy định mới về thu phí sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

10:42 18/07/2024

Từ ngày 01/9/2024, mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ được thực hiện theo Thông tư số 47/2024/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Đề xuất 13 ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030

15:31 17/07/2024

Theo dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030, dự kiến có 13 ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2026-2030

Đề xuất sửa đổi quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

15:29 17/07/2024

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm.

Đề xuất quy định mới về lập hóa đơn điện tử

12:05 16/07/2024

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

12:02 16/07/2024

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 28/2024/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã.