Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề xuất quy định mới về bảo lãnh ngân hàng

17:12 24/09/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng thay thế Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 03/10/2012 và Thông tư số 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNN.

Quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

17:06 24/09/2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 1291/QĐ-HĐTĐ quy định quy trình và nội dung thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025

10:46 24/09/2021

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1535/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Đề xuất miễn thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng dịch COVID-19

16:38 22/09/2021

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, Bộ Tài chính đề xuất hướng dẫn cụ thể về chính sách miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Dự thảo hướng dẫn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19

16:35 22/09/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

300 m đường thành chợ dã chiến

16:33 22/09/2021

Chính quyền quận 5 lập chợ lưu động trên đường Trần Bình Trọng để người dân vùng xanh mua thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội.

Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử

10:16 22/09/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Thêm cảng biển được phép nhập khẩu ô tô dưới 16 chỗ

15:53 21/09/2021

Đây là đề xuất mới tại dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, thay thế Thông tư số 06/2019/TT-BCT.

Xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) để giải quyết những bất cập phát sinh

12:04 21/09/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) nhằm giải quyết những vướng mắc, hạn chế phát sinh trong thực tế hiện nay.

Giảm 50% phí thẩm định cấp giấy phép xuất, nhập khẩu chất phóng xạ

12:02 21/09/2021

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Đề xuất sửa đổi một số quy định về quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại SCIC

14:20 19/09/2021

Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Sửa quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

17:29 15/09/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.