Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Quy định mới về quản lý, bảo trì công trình hàng không

16:02 02/12/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 24/2021/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì công trình hàng không thay thế Thông tư số 48/2016/TT-BGTVT.

Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất

16:00 02/12/2021

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách đối với doanh nghiệp quốc phòng an ninh và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Điều 16 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Ngăn chặn tình trạng đưa thông tin sai lệch về sản phẩm trong bán hàng đa cấp

15:50 30/11/2021

(Chinhphu.vn) - Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian vừa qua, tình trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra khá phổ biến.

Sửa đổi, bổ sung quy định giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt

15:48 30/11/2021

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 19/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.

Hướng dẫn cụ thể về kết quả KHCN để cấp GCN doanh nghiệp KHCN

10:06 26/11/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 10/2021/TT-BKHCN quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Điều kiện xét thăng hạng giảng viên đại học công lập

10:04 26/11/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Đề nghị sửa Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

15:50 24/11/2021

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13).

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự về án treo

15:48 24/11/2021

Tòa án nhân dân Tối cao đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

Quy định mới về tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng

10:41 22/11/2021

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 18/2021/TT-NHNN quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Người lao động vận hành các công trình khí làm việc tối đa 12 giờ/ngày

10:01 19/11/2021

Đây là quy định tại dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí.

Đề xuất sửa đổi quy định về phát hành trái phiếu Chính phủ

15:51 09/11/2021

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

Nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐTBXH

15:16 08/11/2021

Thanh tra ngành LĐTBXH được nâng cao toàn diện về năng lực nhằm đạt hiệu quả hơn nữa trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ thanh tra “kỷ cương, liêm chính, đoàn kết, chuyên nghiệp” đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của ngành và hội nhập quốc tế.