Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Đề nghị Chính phủ tiếp tục xem xét miễn visa cho công dân các nước là thị trường trọng điểm của Du lịch Việt Nam. Hiệp hội du lịch Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Ngoại giao

1752/BNG - LS

15/05/2017

Đã phản hồi
Nghị định 73 đặt ra khuôn khổ tương lai cho đầu tư nước ngoài vào giáo dục tại Việt Nam. Chất lượng giáo dục ở Việt Nam là một vấn đề và điều này có thể được cải thiện, một phần bằng cách thu hút các tổ chức nước ngoài được biết đến với việc cung cấp giáo dục chất lượng. VFB (Nhóm công tác nguồn lực)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo

1941/BGDĐT - KHTC

09/05/2017

Đã phản hồi
Về chính sách hỗ trợ đào tạo, khoa học và công nghệ, cần nghiên cứu có chương trình quốc gia về hỗ trợ nâng cao nguồn nhân lực và chương trình quốc gia về đẩy mạnh đổi mới công nghệ, đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, thiết lập thị trường công nghệ, giúp các doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ mới, đẩy nhanh việc xây dựng “Chương trình hỗ trợ DNNVV nâng cao năng suất, chất lượng”, đưa Quỹ phát triển khoa học- công nghệ quốc gia vào hoạt động. Hiệp hội Ngân hàng Việt nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Khoa học và Công nghệ

1454/BKHCN - TĐC

10/05/2017

Đã phản hồi
Về lĩnh vực khoa học công nghệ Viện dầu khí Việt Nam (Tập đoàn dầu khí QG VN)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Khoa học và Công nghệ

1454/BKHCN - TĐC

10/05/2017

Đã phản hồi
Bảo về quyền sở hữu trí tuệ ( “IPRs”) Nhóm công tác công nghiệp ô tô và xe máy (VBF)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Khoa học và Công nghệ

1454/BKHCN - TĐC

10/05/2017

Đã phản hồi
Hiệp hội đề nghị Chính phủ xem xét việc xây dựng Luật phòng chống tác hại của rượu bia về sự cần thiết xây dựng luật vào thời điểm này, về tên gọi và nội dung của luật. Hiệp hội bia rượu nước giải khát Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tư pháp

1574/BTP - VĐCXDPL

11/05/2017

Đã phản hồi
Cho phép và khuyến khích khu vực tư nhân. Sự không nhất quán trong việc giải thích quy định, sự bất thường trong thực thi pháp luật và những luật lệ không rõ ràng vẫn là những thách thức đáng kể với các thành viên của chúng tôi. Phòng thương mại Hoa Kỳ tại VN

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tư pháp

1596/BTP - QLXLVPHC&TDTHPL

12/05/2017

Đã phản hồi
1. Hoàn thiện Bộ luật hình sự mới với sự hình sự hóa hành vi hối lộ 2. Các tiêu chuẩn toàn cầu của Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS). Công việc tiếp theo phải làm là thống nhất hóa VAS và IRFS nhằm giúp Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế quan trọng và do đó tạo điều kiện thuận lợi kinh doanh cho cả các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các nhà đầu tư Việt Nam ở nước ngoài. 3. Hạn chế sử dụng tiền mặt trong giao dịch của chính phủ: - Hạn chế liên lạc trực tiếp với chính phủ đối với các giao dịch tài chính như thuế, cấp phép và đăng ký. - Tăng cường sử dụng các hệ thống trực tuyến và giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ cho các phê duyệt và giao dịch của chính phủ. - Thực hiện hệ thống phí và phạt tiền cho các dịch vụ của chính phủ với số tiền được công khai và cung cấp biên lai. - Cung cấp các hội thảo về tiêu chuẩn quản trị và liêm chính nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. VBF (Nhóm công tác quản trị liêm chính)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tư pháp

1565/BTP - PLHSHC

28/06/2017

Đã phản hồi
Đề nghị lãnh đạo các địa phương cần coi trọng và tạo điều kiện hơn nữa về mọi mặt cho các Hiệp hội doanh nghiệp được tham gia phản biện cơ chế chính sách mới sẽ ban hành ở địa phương có liên quan đến doanh nghiệp và giám sát, đôn đốc các ngành chức năng thực hiện các đề xuất kiến nghị hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp xong trước thời hạn quy định của pháp luật; đồng thời được phản ánh trực tiếp tại hội nghị giao ban hàng tháng của UBND tỉnh. VCCI Hải Phòng

0874/PTM - VP

20/04/2017

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Yên Bái; UBND Thành phố Hà nội

880/UBND - TH; 2378/UBND - KH&ĐT

08/05/2017

Đã phản hồi
Kiến nghị về việc nhanh chóng hoàn tất quá trình cổ phần hóa HACINCO theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư và người lao động Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội

0874/PTM - VP

20/04/2017

UBND TP Hà Nội

2378/UBND - KT

16/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày