Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành đề xuất Quốc hội sớm ban hành Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật về xử lý nợ xấu, tăng cường phối hợp tổ chức thực hiện cải cách hành chính (áp dụng quy trình giải quyết thủ tục hành chính công theo chuẩn quốc tế, công khai trên website của các cơ quan quản lý Nhà nước…), nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính thông qua việc tập huấn, tìm hiểu kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống hành chính, ban hành chế tài xử phạt những hành vi tiêu cực, tăng cường giám sát từ các cơ quan thanh tra giám sát, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, VCCI, các doanh nghiệp, tăng tính lan toả, hiệu quả cải cách hành chính, đổi mới quy trình ban hành văn bản dưới Luật theo hướng cụ thể hơn và hạn chế tối đa sự chồng chéo, thiếu đồng bộ. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4491/BKHĐT - PTDN

02/06/2017

Đã phản hồi
Cần thống nhất quy định về hình thức đấu thầu lựa chọn Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp (GTDN) Tập đoàn Điện lực Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4491/BKHĐT - PTDN

02/06/2017

Đã phản hồi
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện Luật về Hội để trình Quốc hội ban hành, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách về Hội, tổ chức quản lý hoạt động hội … đáp ứng được các yêu cầu của sự phát triển của đất nước, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo thêm điều kiện, giao thêm chức năng hoạt động cho Hội. Tạo điều kiện cho Hội nghề nghiệp được phát triển và mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, một mặt đảm bảo lợi ích quốc gia, đồng thời tạo cơ hội để học tập kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế là biện pháp thiết thực, nhanh và hiệu quả cho các tổ chức nghề nghiệp quốc tế hoạt động ở Việt Nam cũng chính là giúp các Hội nghề nghiệp phát triển nhanh, sớm hội nhập quốc tế và được quốc tế thừa nhận. Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Nội Vụ

2878/BNV - TCPCP

31/05/2017

Đã phản hồi
Kiến nghị Bộ Tài chính sớm có hướng dẫn cho trường hợp thủ tục hải quan đối với xe ô tô đầu kéo (trong đó có tính đến thực tế về tính chất của loại hàng hóa này để yêu cầu giấy tờ phù hợp) để Công ty có thể sớm thông quan, giảm thiểu những tổn thất mà Công ty đang phải gánh chịu Công ty TNHH Mega Preight Logistics

13/01/2017

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Kiến nghị về bất hợp lý trong chính sách thuế xuất khẩu và mức thuế suất áp dụng cho mặt hàng nguyên liệu nhựa thông thô (chưa qua chế biến) xuất khẩu sang Trung Quốc Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh

13/01/2017

Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Kiến nghị chính sách ưu đãi doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Đồng Tháp và hỗ trợ lãi suất cho vay đối với nông dân và doanh nghiệp ngành sản xuất và chế biến thủy hải sản Công ty TNHH Hùng Cá (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp)

13/01/2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chưa phản hồi
Kiến nghị điều chỉnh quy định tại Điều 50 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải về số lượng ô tô yêu cầu phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa không thu tiền trực tiếp Công ty TNHH sản xuất bao bì nhựa Vĩnh Phát, Long An

13/01/2017

Bộ Giao thông Vận tải

Chưa phản hồi
Kiến nghị về một số bất cập trong việc thi hành các quy định của Thông tư số 73/2014/TT-BGTVT ngày 15/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô và Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Cát Tường

13/01/2017

Bộ Giao thông Vận tải

Chưa phản hồi
Kiến nghị về kiểm hóa hàng nhập khẩu, chuyển cửa khẩu Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ quốc tế

14/12/2016

Tổng cục Hải quan

Chưa phản hồi
Kiến nghị về áp dụng các quy định của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 đối với mặt hàng xi măng và clanh-ke xuất khẩu Công ty Xi măng Nghi Sơn

14/12/2016

Bộ Tài Chính

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày