Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Đức
Cập nhật Thứ năm, 15 / 01 / 2019 21:16 PM
  • Tên chính thức: Cộng hòa Liên bang Đức
  • Thủ đô : Berlin
  • Quốc khánh: 03 tháng 10 (ngày thống nhất nước Đức)
  • Diện tích: 357.022 km²
  • Dân số: 80,854,408 (tính đến 7/2015)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Đức
  • Đơn vị tiền tệ: Euro
  • Thể chế: CHLB Đức là nhà nước liên bang. Liên bang cũng như 16 Bang đều có các thẩm quyền riêng
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo