Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường U-ru-goay
Cập nhật Thứ năm, 01 / 04 / 2021 10:08 AM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Đông U-ru-goay
  • Thủ đô : Montevideo
  • Quốc khánh: 25/8
  • Diện tích: 176.220 km2
  • Dân số: 3.398.239 (2021)
  • Ngôn ngữ: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha , Braziero (hỗn hợp tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở vùng biên giới Bra-xin).
  • Đơn vị tiền tệ: U-ru-guay Peso (UYU) ; 1 USD = 44,32 UYU (2021)
  • Thể chế: Cộng hoà
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo