Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường U-ru-goay
Cập nhật Thứ năm, 15 / 01 / 2019 21:28 PM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Đông U-ru-goay
  • Thủ đô : Montevideo
  • Quốc khánh: 25/8
  • Diện tích: 176.220 km2
  • Dân số: 3.341.893 người (2015)
  • Ngôn ngữ: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha , Braziero (hỗn hợp tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở vùng biên giới Bra-xin).
  • Đơn vị tiền tệ: U-ru-guay Peso (UYU) ; 1 USD = 27 UYU (2015)
  • Thể chế: Cộng hoà
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo