Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Thụy Sỹ
Cập nhật Thứ năm, 18 / 01 / 2019 23:36 PM
  • Tên chính thức: Liên bang Thụy Sĩ (The Swiss Confederation)
  • Thủ đô : Bern
  • Quốc khánh: 01/08
  • Diện tích: 41.290 km2
  • Dân số: 8,2 triệu người (ước tính đến tháng 7/2017)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Đức (63,7%); tiếng Pháp (20,4%); tiếng Italia (6,5%); các ngôn ngữ khác (9,4%)
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Frăng Thụy Sĩ (CHF). 1 U.S. dollar = 1.00213555 CHF (2018)
  • Thể chế: Thụy Sĩ theo chế độ cộng hòa với mô hình nhà nước liên bang. Cấu trúc nhà nước liên bang được phân thành ba cấp như sau: chính quyền liên bang (confederation), chính quyền bang (canton) và chính quyền xã (commune). Thụy Sĩ không có Thủ tướng Chính phủ và Tổng thống là 1 trong 7 thành viên của Chính phủ được Quốc hội bầu luân phiên với nhiệm kỳ 1 năm.
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo