Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường In-đô-nê-xi-a
Cập nhật Thứ năm, 16 / 04 / 2021 09:56 AM
  • Tên chính thức: Cộng hòa In-Đô-Nê-Xi-A (Indonesia)
  • Thủ đô : Jakarta
  • Quốc khánh: 17 tháng 8 (1945)
  • Diện tích: 1,904,569 km2
  • Dân số: 267 triệu người . Xếp thứ 5 trên thế giới
  • Ngôn ngữ: Indonesia (chính thức), tiếng Anh
  • Đơn vị tiền tệ: Rupiah –IDR. Tỷ giá: (IDR)/USD – 14,110
  • Thể chế: Cộng hoà
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo