Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường U-crai-na
Cập nhật Thứ năm, 15 / 01 / 2019 21:19 PM
  • Tên chính thức: Cộng hoà U-crai-na
  • Thủ đô : Ki Ép
  • Quốc khánh: 24/8
  • Diện tích: 603,550 km2
  • Dân số: 44,854,065 người
  • Ngôn ngữ: U-crai-na, Nga
  • Đơn vị tiền tệ: Gripna
  • Thể chế: Cộng hòa Nghị viện – Tổng thống
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo