Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Hung-ga-ry
Cập nhật Thứ năm, 30 / 03 / 2020 23:53 PM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Hungary (Republic of Hungary)
  • Thủ đô : Budapest
  • Quốc khánh: 20/8, ngày vua Istvan – người sáng lập Hungary lên ngôi.
  • Diện tích: 93.030 km2, chiếm 1% diện tích Châu Âu.
  • Dân số: 9.919.128 người (7/2016)
  • Ngôn ngữ: Hungary 93.6%, khác 6,4% (thống kê 2001)
  • Đơn vị tiền tệ: Pho-rinh (HUF)
  • Thể chế: Chế độ dân chủ đại nghị, đa đảng
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo