Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Mê-xi-cô
Cập nhật Thứ năm, 16 / 01 / 2019 17:28 PM
  • Tên chính thức: Liên bang Mê-xi-cô
  • Thủ đô : Mê-xi-cô City
  • Quốc khánh: Ngày 16 tháng 9 (1810)
  • Diện tích: 1.972.550 km2
  • Dân số: 124.574.795 (2017)
  • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ba Nha, Mayan, Nahuatl
  • Đơn vị tiền tệ: Mexican peso (MXN); 1 USD = 18,26 MXN (2018)
  • Thể chế: Cộng hoà Liên bang
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo